NHL, logo

NHL: Tuttu kaksikko hurjana – Sydney Crosby ja Jevgeni Malkin tehokkaina